Larong Pinoy

Magsimula táyo sa larong BAHAY-BAHAYAN, hawakan mo ako't sabay tayong bumuo ng pagkakaibígan. Sundan natin ito sa HABUL-HABULAN, isali natin sina Plaridel at Laong-laan at sama-samang payabungin ang kinaadman. Halina! tayo'y tumungo sa tuyô at matigas na daan, tayo'y magTIYAKAD, ang mahulog ay manlilibre ng kendi sa tindahan. Dadako rin táyo sa isang handaan at … Continue reading Larong Pinoy

Oras

Oras, na walang buhay Tanging pagkain nya'y paghihintay Oras, na walang mata Pero nagdidikta Kumilos ka! Oras, na bawat tunog Ay kumakabog Tug-tog-tug-tog Oras, may kamay Na kumakampay Hanggang sa tao ay Humapay Oras, walang paa Pero hinahabol Aabutan ba? Hihinto na? Kaya pa? Oras, nakakapagod. --- Isinulat ni: Olive Bezell B. Arellano DepEd CALABARZON … Continue reading Oras