She

She A broken soul With superfluous powers But her beauty Remains internal With missing piece A puzzle remains unsolved Her innate intuitions Carry her heart forever A broken pottery Put together by her own hands Judging her with so much pang I am afraid to hold you Let me peep in your generous heart To … Continue reading She

Kayod

Hindi inda ang init ng araw May maiuwi lang na pangkanin at sabaw Lakad nang lakad Hindi titigil hangga't may daang malapad Dobleng pagsisikap para sa anak na may sakit Kahit ano'y papasukin, lalo na't sa panahong gipit Limang kahig, isang tuka Hindi sapat ang isa lalo pa't dukha Iyo pang muntik makalimutan Si bunso'y … Continue reading Kayod

Mahal Kita Papa!

Mahal kita! yan ang salitang di ko nasambit Bagamat sa kilos at gawa pinakikitang pilit Pagmamahal na inialay mo walang makakapalit Sapagkat nag-iisa ka sa puso't isip Sa iyong pagkawala puso'y nagdurusa Sabay sa pagbuhos ng luha ang pagwiwika Bakit ikaw ang nawala at 'di pa taong masama? Ikaw na ang mga anak ang laging … Continue reading Mahal Kita Papa!