Ikaw ay Guro

Sa bawat sampung dahilan para lumisan
Siguro naman ay may isa pa diyan, na nagsasabing huwag mong bitawan
Piliin mong manatili
Kahit pagkakataon tila ika’y ipinagtutulakan
Guro, huwag mong sukuan
Ang tungkuling iyong sinumpaan
Ang lipunan, ay ngayon ka higit lalong kailangan
Guro, lumaban ka,
Gamutin ang kamangmangan
Guro, maging matapang ka
Bigyan ng armas ang kabataan
Hindi ito ang huli at wakas
May saysay ang bawat mong hakbang
Sapagkat ikaw ay guro, at hindi guro lang


Isinulat ni:
Annel Carausos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *